TSMbox Enterprise Appliance | TSMbox – Backup Appliance

TSMbox Enterprise Appliance

TSMbox Enterprise Appliance (EA) jest dedykowaną linią IBM Backup Appliance dla rynku średnich oraz dużych przedsiębiorstw, charakteryzującą się przede wszystkim wydajnością oraz skalowalnością rozwiązania. Oferta TSMbox Enterprise Appliance dostępna jest w modelu TB, gdzie dane liczone są po procesie deduplikacji zabezpieczonych danych. Dostępne modele od 16TB, mogą sięgać nawet kilkuset TB przy zagwarantowaniu najwyższej dostępności zabezpieczonych danych składowanych na IBM System Storage DS3500.

TSMbox Enterprise Appliance dziedziczy wszystkie cechy TSMbox, oferując skalowalność i wydajność na poziomie od 250MB/s do ponad 1Gbit/s*, zapewniając:

  • Wielosesyjność (do 999 równoległych sesji klienckich na serwerze TSMbox)
  • Interfejsy ethernet 1Gbit/s (agregacja do 12 linków w oparciu o protokół LACP, ethernet 10Gbit/s (do 4 portów), FibreChannel 8Gbit/s
  • Relacyjną bazę danych DB2, pozwalającą składować do 4miliardów obiektów (metadane, indexy hash, etc.)

* w zależności od modelu i dostępnych dysków w macierzy DS3500

powrót