Backup forever-incremental | TSMbox – Backup Appliance

Backup forever-incremental

Redukowanie ilości przesyłanych danych dzięki procesowi deduplikacji to tylko jeden z elementów nowoczesnego systemu backupu. Nie mniej ważne jest ograniczenie ilości plików w codziennym procesie kopiowania danych. Funkcjonalność tą zapewnia technologia backupu przyrostowego wiecznego. Dodając do tego mechanizm śledzenia zmian na systemie plików, w efekcie powstaje rozwiązanie, które cały czas zapewnia odtworzenie danych, przesyłając przy tym możliwie najmniejszą porcję informacji.