Linie TSMbox | TSMbox – Backup Appliance

Linie TSMbox

Backup Appliance

TSMBox już w kilka godzin od momentu dostarczenia do klienta zabezpiecza dane w sposób szybki i niezawodny. Dzięki metodzie backupu przyrostowego wiecznego oraz deduplikacji zmniejszamy czas potrzebny na dzienny backup, zapewniając przy tym bezpieczeństwo składowania danych i gwarancję ich poprawnego odtworzenia w przypadku wystąpienia awarii.

więcej

Virtual Appliance

TSMbox Virtual Appliance (VA) to oprogramowanie stworzone pod środowiska VMware, które łączą w sobie mechanizmy backupu wiecznego przyrostowego, deduplikacji, kompresji oraz korzyści płynące z zastosowania wydajnego środowiska VMware. Dzięki połączeniu obu rozwiązań, otrzymujemy benefit w postaci minimalizacji obciążenia sieci, oszczędności przestrzeni dyskowych wymaganych pod backup oraz eliminacji konieczności posiadania dedykowanego serwera backupu i zasobów do przechowywania danych.

więcej

Enterprise Appliance

TSMbox Enterprise Appliance (EA) jest dedykowaną linią IBM Backup Appliance dla rynku średnich i dużych przedsiębiorstw, charakteryzującą się przede wszystkim wydajnością oraz skalowalnością rozwiązania. Oferta TSMbox Enterprise Appliance dostępna jest w modelu TB, gdzie dane liczone są po procesie deduplikacji zabezpieczonych danych. Rozwiązanie dostępne jest w modelu od 16TB do nawet kilkuset TB, przy zagwarantowaniu najwyższej dostępności zabezpieczonych danych składowanych na IBM System Storage DS3500.

więcej

Replication Center

TSMbox Replication Center (RC) to unikalne rozwiązanie pozwalające na wykonanie kopii danych zgromadzonych na TSMbox do chmury, zbudowanej w oparciu o bezpieczną i popartą wieloma referencjami serwerownię. Nie ma konieczności posiadania zapasowego data center aby zapewnić dostępność danych w przypadku poważnej awarii w podstawowym ośrodku.