Replikacja do drugiego TSMbox | TSMbox – Backup Appliance

Replikacja do drugiego TSMbox

Funkcjonalność umożliwiająca przesłanie danych zgromadzonych na podstawowym TSMbox do zapasowego serwera TSMbox. Zapasowy serwer może znajdować się w zapasowym centrum danych Państwa firmy lub działać jako usługa TSMboxCC w chmurze. Zaimplementowane mechanizmy replikacji pozwalają przesyłać jedynie zmienione bloki danych, przez co nie ma konieczności posiadania dedykowanego łącza internetowego w celu zapewnienia płynności transmisji danych.