Gwarancja odtworzenia danych | TSMbox – Backup Appliance

Gwarancja odtworzenia danych

Dane zgromadzone na TSMbox mogą posiadać swoją kopię na nośnikach taśmowych, bądź replikę w zapasowym centrum danych. Klient ma 100% gwarancję, że zgromadzone na TSMbox dane na pewno zostaną odtworzone.

Dodatkowo wszystkie informacje o backupowanych obiektach przechowywane są w relacyjnej bazie danych opartej o silnik DB2. Kopia tej bazy wykonywana jest podczas codziennych zadań administracyjnych i jest ściśle powiązania z mechanizmami Disaster Recovery. To właśnie zastosowanie tych metod gwaratuje odtworzenie całego środowiska w dowolnej lokalizacji, nawet w przypadku utraty podstawowej serwerowni.