Terabajtowy model licencjonowania | TSMbox – Backup Appliance

Terabajtowy model licencjonowania

W tym  modelu licencjonowania płacisz tylko za dane przechowywane na serwerze TSMbox liczone po procesie deduplikacji. Ale to nie jedyny zysk.

  • Obsługa dużych bibliotek taśmowych;
  • Moduły DRM;
  • Wtyczki dla baz danych, serwerów pocztowych, aplikacji i środowisk wirtualnych; 

To tylko niektóre z wielu zalet tego sposobu rozliczania. Możliwość zwiększania ilości licencji co 1TB wprowadza niespotykany do tej pory potencjał w skalowaniu środowiska i dopasowaniu go do aktualnych potrzeb.